Madačova 1/A (1. poschodie)
034 01 Ružomberok


Tel.: 0908 513 022

E-mail: mataj@mataj.sk

Úvod

PONÚKAME VÁM:

  • vodičský kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny B,
  • kurz doplňujúcich jázd držiteľa vodičského oprávnenia v rozsahu skupiny B,
  • kurzy prvej pomoci v priestoroch autoškoly,
  • preškolenie vodičov o aktuálnom znení zákona o cestnej premávke.

POSKYTNEME VÁM:

  • individuálny prístup pri Vašom výcviku,
  • moderný výukový program pomocou videoprojekcie a PC projekcie,
  • výhodné ceny,
  • možnosť platby na splátky,
  • predpisy a testy v cene kurzu,
  • WIFI pripojenie na učebni.

V súčasnosti kurz trvá približne 10 až 12 týždňov. Záleží len na Vás, ako často sa môžete s nami stretávať. Po vzájomnom dohovore je možné dĺžku kurzu upraviť. Počas kurzu musíte absolvovať minimálny počet vyučovacích hodín podľa učebnej osnovy vydanej MDPT SR. Počet vyučovacích hodín nie je možné znižovať ani inak upravovať, napr. skrátiť. Pokiaľ sa po absolvovaní predpísaného počtu vyučovacích hodín ešte nebudete cítiť na vykonanie záverečnej skúšky, je možné si dokúpiť ďaľšie vyučovacie hodiny.